שירות ואחריות


 

 

אחראיות היא על תקלה של פגם בייצור בלבד לפי הוראות היצרן.

 

1. האחראיות אינה תכלול את המקרים הבאים:

נזק מכוון.

כוח עליון.

פעולה בזדון או ברשלנות.

שימוש ותחזוקה לא נאותים ושלא על פי הוראות השימוש.

נפילה, מכה, תאונה, חבלה שינוי וטיפול במכשיר שלא על ידי תחנת השרות.

פעולה של תוכנה כלשהי, בין שנמצאת במכשיר ובין שהותקנה במועד מאוחר יותר שלא על פי הוראות השימוש.

מגע עם נוזלים, לחות, חול, אבק ולכלוך.

חשיפה לתנאי טמפרטורה גבוהה שחורגת ו/או שלא תואמת את המכשיר.

שינוי מתח ואספקת חשמל שאינה תואמת את המכשיר.

הטענת המכשיר במטען לא מקורי או לחלופין ללא תקן מכון התקנים או בסוללה לא מקורית.

מספר סידורי IMEI לא תקין ולא קריא או אינו תואם לתעודת האחריות.

נזק קוסמטי, שבר, שריטה, מכה, סדק, חיצוני או פנימי במכשיר.

נזק, מכה, שבר, סדק ואו שריטות על מסך הטאצ'.

-תיקון במעבדה ו/או בתחנת שרות שלא קשורה ביבואן ו/או בתחנת השרות.

שינויים ו/או התקנה של גרסת במכשיר ללא אישור TOPMOBILE.

נזקים שנגרמו למכשיר מבלאי לא סביר.

 

2. גיבוי מידע במכשיר של הלקוח הנה באחריות הלקוח בלבד

 

3. תקלות מסוימות ידרשו איפוס של המכשיר, במקרים אלו החברה לא תודיע מראש טרם ביצוע התיקון. הלקוח מצהיר באמצעות חתימה על מסמך זה,

 

    כי טרם מסירת המכשיר לתיקון יבצע את כל הגיבויים הנדרשים למידע במכשירו.

4. תיקון המכשיר במסגרת האחראיות, יערך עד 14 ימי עסקים ועד 21 יום במידה ועודכן הלקוח בנוגע לעיכוב התיקון.

 

5. אחראיות החברה היא כלפי המכשיר והלקוח המצוינים בטופס זה בלבד והיא אינה ניתנת להעברה.

 

6. במקרה שצריך להפעיל את האחראיות, מוטלת על הרוכש האחראיות להביא את המוצר לחנות ולהחזירו, כולל העלויות המשתמעות מכך.

 

7. כתב האחראיות זה תקף לתקופה של 12 חודשים על המכשיר, 6 חודשים עבור הסוללה. אחראיות על אבזרים הנלווים בערכה כגון: מטען, אזניות וכבלים

 

    הנה שבועיים ממועד הרכישה.

 

8. החנות ו/או האתר אינו אחראי על תאימות המכשיר לתדרים של חברות הסלולר.

 

9. בלא תעודת אחראיות זו לא יטופל המוצר במסגרת האחראיות, גם אם נרכש בחנות.

 

10.האחריות על פי תעודת האחריות תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לכתב התחייבות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

 

 

תודה צוות TOPMIBILE